חלבה

שימו לב שהחיתוך של החלבה נעשה לפי העין ועלולה להיות סטייה קלה מבחינת המשקל. לא ניתן לחתוך פחות מ-200 גרם.