החברה לא תעביר את פרטי המשתמשים לצד ג׳ ולא תעשה שימוש במידע שלא על פי מדיניות הפרטיות המפורטת בתקנון האתר. שליחת עדכונים ו/או הודעות בנוגע למבצעים, הטבות, הנחות או תוכן פרסומי אחר מותנית בהסכמת המשתמש. המשתמש יוכל להפסיק לקבל את המידע בכל עת.